Hoe het allemaal begon…..

Je hoort het zoveel: “als je éénmaal in Gambia bent geweest vind je het óf geweldig óf je hebt er niets mee”. Wij waren na 1 vakantie al gegrepen door het “Gambia virus”. Wat een fantastische, vriendelijke mensen wonen daar.

Uiteraard zagen we ook de verschrikkelijke armoede waarin de meeste mensen leven en wij besloten om niet onze kop in het zand te steken maar om te helpen waar we konden. Door de hechte vriendschappen, en ja ook de minder hechte, die we daar inmiddels hebben opgebouwd, hebben we beetje bij beetje kunnen helpen. Echter bleef ons het gevoel bekruipen dat we meer konden en wilden doen. We hebben onze plannen op papier gezet, zaken uitgezocht, geïnformeerd waar nodig. Door het enthousiasme van een ieder die ons van de nodige informatie heeft voorzien, beseften we dat het mogelijk was om inderdaad meer te doen.

En dan is het zover…

Na een lange, gedegen en intensieve voorbereiding was uiteindelijk op donderdag 24 juli 2014 het moment daar om de akte bij de notaris te tekenen en Stichting Goods for Gambia was een feit.

Op 15 augustus 2014 zijn we vertrokken naar Gambia om daar de laatste eindjes aan elkaar te knopen. Nadat de hele papierwinkel was ingevuld, is uiteindelijk op 28 augustus 2014 de Constitution of St. Goods for Gambia (foundation) ondertekend en zijn wij geregistreerd als charitable organisation.

Waar staan we nu?

De afgelopen jaren hebben we al vele mooie projecten af kunnen ronden dankzij alle mensen die Gambia ook een warm hart toedragen en hun vrienden, kennissen of familie willen ondersteunen met pakketten die zij met onze containers verzenden.

De inkomsten van de pakketten zorgen ervoor dat wij niet alleen de containers kunnen betalen maar ook ziekenhuizen in Gambia kunnen steunen met grote medische materialen, apparatuur en verbruiksmaterialen. Ook hebben we al vele m3 aan schoolmeubilair, -materialen en computers geschonken aan scholen die dit echt nodig hadden. Naast deze “grote” structurele projecten hebben we ook al vele incidentele, fantastische projecten mogen helpen.

Verder voorzien wij onze 4 medewerkers in Gambia maandelijks van een salaris zodat ook deze gezinnen een inkomen hebben om rond te komen.
Het blijft iedere keer weer fantastisch om te mogen helpen, en het mooie van alles is: We doen het samen! Iedereen die pakketten verstuurd met onze containers, draagt ook bij aan al onze vele projecten. Hoe mooi en dankbaar kan het zijn?

Wij kijken er erg naar uit om samen met u nog vele mooie projecten te kunnen starten met Stichting Goods for Gambia. Wij gaan die uitdaging graag met u aan!

Namens alle bestuursleden alvast hartelijk dank voor uw steun,

Bestuur St. Goods for Gambia (NL)
Bestuur St. Goods for Gambia (foundation) (Gambia)