Belangrijke mededeling (update 03-01-2022)

Beste Gambia vrienden,

Met gemengde gevoelens brengen wij jullie hierbij op de hoogte van het door ons genomen besluit:

Containervervoer via Goods for Gambia gaat stoppen!

In december 2021 zal de laatste container verstuurd worden. Dit moeilijke besluit hebben wij om verschillende redenen moeten nemen.

Wij zijn deze charity organisatie 7,5 jaar geleden met veel enthousiasme, naast ons gewone werk, begonnen. In de loop der jaren werd het uiteraard steeds drukker en drukker met het containervervoer.

Deze werkzaamheden worden (veelal) in de middag- en avonduren en in de weekenden gedaan. Wij hebben namelijk nooit onze eigen baan opgegeven omdat Stichting Goods for Gambia een charity stichting is, en wij het vanzelfsprekend vinden dat alle inkomsten dan worden gebruikt voor de projecten die je als stichting wilt ondersteunen en niet voor eigen belang.

Door de onbetrouwbaarheid bij MAERSK, die alsmaar schepen uit de planning haalt, containers te pas en onpas annuleert of opschuift, wat uiteraard nogal wat frustratie oplevert, hadden wij er zo langzamerhand een dagtaak bij alleen al aan het regelen van alle containers. Daar komt het ophalen van de pakketten, de gehele administratie, het te woord staan van mensen aan de telefoon en het laden van de containers dan nog bij met als gevolg: veel te lange dagen, weinig ontspanning en veel innerlijke onrust.

Wat ook heeft meegespeeld in de besluitvorming, is het feit dat wij uit betrouwbare bron weten wij dat er (zware) verdovende middelen via charity containers naar Gambia zijn (worden) verzonden. Gelukkig niet via onze containers maar wij werden als charity organisatie wel geconfronteerd met de gevolgen hiervan. De douane in Nederland heeft na ontdekking hiervan, in een bepaalde periode alle charity containers in Rotterdam en Vlissingen onderworpen aan én een scan én een fysieke controle. Afgezien van de hoge kosten die hiermee gemoeid zijn, en de planning die de container weer misloopt, heb je als charity organisatie toch bij elke container weer grote angst voor je crew in Gambia. Als de douane daar iets in je container vindt, dan gaan onze medewerkers gewoon voor een lange tijd de gevangenis in, zonder pardon.

De spanningen die dit alles nu al maanden met zich meebrengt, hebben een behoorlijke impact op onze gehad.

Helaas hebben alle extra inspanningen, de onmacht en frustratie nu zijn tol geëist en is ons (medisch) dringend geadviseerd om, in het belang van onze eigen gezondheid, een stap terug te doen. Wij realiseren ons terdege dat dit voor veel mensen als een schok komt, echter willen en moeten we nu eerst aan onze gezondheid werken.

Wij hebben mede dankzij jullie de afgelopen jaren mooie projecten mogen verzorgen, vaak met een lach en een traan. Daar zijn we ontzettend trots op en dat heeft veel voldoening gegeven. Wij hebben dan ook besloten om onze projecten gewoon door te zetten. Simpelweg omdat het nodig is. Onze website blijft in de lucht, die zal te zijner tijd een ander karakter krijgen in de vorm van projecten. Uiteraard blijft ons mailadres in gebruik. De lopende containers zullen wij uiteraard, zoals altijd, netjes afhandelen.

Heeft u vragen dan kunt u ons altijd mailen: info@goodsforgambia.nl.

Wij hebben alle lieve vrijwilligers op de afgiftepunten in Nederland en België inmiddels geïnformeerd. Zonder hen hadden wij deze mooie Stichting nooit de kleur en glans kunnen geven die ze nu draagt. We zijn hen dan ook bijzonder dankbaar dat zij zich altijd belangeloos hebben ingezet voor Stichting Goods for Gambia en jullie pakketten met veel enthousiasme in ontvangst hebben genomen.

Nogmaals, bovenstaand besluit is weloverwogen genomen. We hopen dan ook dat jullie begrip hebben voor onze situatie. Wij willen jullie hierbij enorm bedanken voor het vertrouwen dat jullie ons de afgelopen jaren hebben geschonken. We hebben met veel liefde en plezier jullie pakketten verzonden. Wellicht spreken we elkaar weer bij het uitvoeren van één of meerdere van onze projecten.

Het ga jullie goed en blijf gezond! Lieve, warme groet…

Stichting Goods for Gambia

Hoe het allemaal begon…..

Je hoort het zoveel: “als je éénmaal in Gambia bent geweest vind je het óf geweldig óf je hebt er niets mee”. Wij waren na 1 vakantie al gegrepen door het “Gambia virus”. Wat een fantastische, vriendelijke mensen wonen daar.

Uiteraard zagen we ook de verschrikkelijke armoede waarin de meeste mensen leven en wij besloten om niet onze kop in het zand te steken maar om te helpen waar we konden. Door de hechte vriendschappen, en ja ook de minder hechte, die we daar inmiddels hebben opgebouwd, hebben we beetje bij beetje kunnen helpen. Echter bleef ons het gevoel bekruipen dat we meer konden en wilden doen. We hebben onze plannen op papier gezet, zaken uitgezocht, geïnformeerd waar nodig. Door het enthousiasme van een ieder die ons van de nodige informatie heeft voorzien, beseften we dat het mogelijk was om inderdaad meer te doen.

En dan is het zover…

Na een lange, gedegen en intensieve voorbereiding was uiteindelijk op donderdag 24 juli 2014 het moment daar om de akte bij de notaris te tekenen en Stichting Goods for Gambia was een feit.

Op 15 augustus 2014 zijn we vertrokken naar Gambia om daar de laatste eindjes aan elkaar te knopen. Nadat de hele papierwinkel was ingevuld, is uiteindelijk op 28 augustus 2014 de Constitution of St. Goods for Gambia (foundation) ondertekend en zijn wij geregistreerd als charitable organisation.

Waar staan we nu?

De afgelopen jaren hebben we al vele mooie projecten af kunnen ronden dankzij alle mensen die Gambia ook een warm hart toedragen en hun vrienden, kennissen of familie willen ondersteunen met pakketten die zij met onze containers verzenden.

De inkomsten van de pakketten zorgen ervoor dat wij niet alleen de containers kunnen betalen maar ook ziekenhuizen in Gambia kunnen steunen met grote medische materialen, apparatuur en verbruiksmaterialen. Ook hebben we al vele m3 aan schoolmeubilair, -materialen en computers geschonken aan scholen die dit echt nodig hadden. Naast deze “grote” structurele projecten hebben we ook al vele incidentele, fantastische projecten mogen helpen.

Verder voorzien wij onze 4 medewerkers in Gambia maandelijks van een salaris zodat ook deze gezinnen een inkomen hebben om rond te komen.
Het blijft iedere keer weer fantastisch om te mogen helpen, en het mooie van alles is: We doen het samen! Iedereen die pakketten verstuurd met onze containers, draagt ook bij aan al onze vele projecten. Hoe mooi en dankbaar kan het zijn?

Wij kijken er erg naar uit om samen met u nog vele mooie projecten te kunnen starten met Stichting Goods for Gambia. Wij gaan die uitdaging graag met u aan!

Namens alle bestuursleden alvast hartelijk dank voor uw steun,

Bestuur St. Goods for Gambia (NL)
Bestuur St. Goods for Gambia (foundation) (Gambia)