De stichting werkt vanuit het hoofdkantoor in Hoogeveen (NL) en een warehouse in Serakunda in Gambia. In Nederland worden de te verzenden pakketten verzameld van alle afgiftepunten, alwaar ze gestickerd worden en klaar gemaakt voor transport in de container.

In Serakunda worden de containers uit Nederland ontvangen. De pakketten worden hier overhandigd aan de vrienden en familie of worden opgeslagen voor de afzenders uit Nederland.

In het warehouse in Serakunda werken 4 gambiaanse bestuursleden voor de, in Gambia geregistreerde, St. Goods for Gambia (foundation). Zij zorgen voor het inklaren en vervoer van de container naar de losplaats, begeleiden van de uitgifte van de pakketten en het eventueel transporteren naar de geadresseerde, het onderhouden van het warehouse, het maken van PR voor de stichting, het controleren van de lopende projecten en uiteraard de contacten met de verschillende ministeries.

Rijstproject

Voornamelijk in het “low season”  zijn er veel gezinnen die erg geholpen zijn met ondersteuning in de vorm van een zak rijst. Daarom zijn wij gestart met het “Rijstproject”. Indien u contact in Gambia ook wilt ondersteunen met een zak rijst kunt u meer informatie vinden onder het tabblad “lopende projecten”.

Toekomstige projecten

Ons primaire doel is om projecten op te starten die de Gambiaanse bevolking in staat stelt om te voorzien in hun eigen levensbehoeften (er wordt dus geen geld beschikbaar gesteld).

Zodra de financiële middelen het toelaten, zal onze stichting zich volledig inzetten om de verschillende projecten te ondersteunen.

Voor de structurele projecten, gezondheidszorg en scholing, zullen iedere container materialen/pakketten worden verzonden.

Onze incidentele projecten zullen allen tot doel hebben dat de deelnemers aan het project zelfstandig in hun eigen eerste levensbehoeften kunnen gaan voorzien.

De doelen van de stichting zijn:

  • het (doen) organiseren en realiseren van leertrajecten en/of leer-, ontwikkelings- en/of stimuleringsprojecten ter bevordering van met name de zelfvoorzienendheid en de onafhankelijkheid van mensen in Gambia

  • het stimuleren van de werkgelegenheid in Gambia

  • het verbeteren, stimuleren en ondersteunen van de gezondheidszorg en onderwijs voor de mensen in Gambia

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door

  • het (doen) organiseren en verzorgen van activiteiten en/of bijeenkomsten, met name op humanitair gebied en op het gebied van dierenwelzijn

  • het ondersteunen en bevoorraden van medische posten en ziekenhuizen

  • het doneren van scholingsmaterialen

  • het (doen) faciliteren van (scheepvaart) vervoer voor diverse hulpverleningsinstanties, stichtingen, bedrijven en/of particulieren, ter vervoer van (hulp)goederen ter ondersteuning van o.a. diverse projecten

  • het werven van sponsoren, giften en donaties

  • samen te werken met andere al dan niet lokale (soortgelijke) organisaties

  • zowel nationaal als internationaal al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is

Onze Sponsors